Leica R7 cutaway 1993

Leica M6 chrome “Cutaway” 1995

Leica IIIf Red Dial “Cutaway” 1951

Leica M3 Prototype “Cutaway” 1955

Hasselblad 500 EL/M “Cutaway” 1975

Leica M7 “Cutaway” 2002

Zeiss Opton Biogon 4.5/21mm Cutaway 1952

Leica M4 “Cutaway” 1970

Summicron-M 2/50mm

Leica M4 “Cutaway” 1969